תאד”מ 7019-12-21 רינסנס בית ספר בע”מ נ’ מועצה מקומית אבו גוש