מחלקת הנדסה

שם מנהל המחלקה

גאלב סעד אלדין

מס טלפון של המחלקה

02-6302708

מס פקס  של המחלקה

02-5795665

דואר אלקטרוני

ghalib@abugosh.muni.il

mehandes@abugosh.muni.il

שעות עבודה וקבלת קהל

ום שני משעה 10:00-12:00

ומשעה 15:30-17:30

שם מנהל המחלקה

גאלב סעד אלדין

שעות עבודה וקבלת קהל

8:00-16:00

מס טלפון של המחלקה

02-6302708

מחלקת הנדסה

רקע על המחלקה

רקע על המחלקה: מחלקת הנדסה ממלאת תפקיד מרכזי ועיקרי בתכנון ובפיתוח של אבו גוש בפני המחלקה אתגרים תכנוניים ופרויקטים רבים בעלי השפעה רבתי על אופי היישוב בעתיד ועל איכות ורווחת חיי התושבים.

מטרות מחלקת ההנדסה

קידום הליכים תכנוניים

קידום פרויקטים ציבוריים, מבני ציבור

פיתוח תשתיות קיימות

מתן שירות מקצועי ויעיל לתושבים וגורמי חוץ, בכל תחומי אחריות המחלקה