מחלקת חינוך

שם מנהל המחלקה

חליל סאלח

מס טלפון של המחלקה

02-6221907

מס פקס  של המחלקה

דואר אלקטרוני

education@abugosh.muni.ok

שעות עבודה וקבלת קהל

 א' – ה'

בין השעות: 16:00 – 8:00

שם מנהל המחלקה

חליל סאלח

מס טלפון של המחלקה

02-6221907

שעות עבודה וקבלת קהל

א' – ה' בין השעות:

16:00 – 8:00

מחלקת חינוך

מחלקת החינוך ברשות המקומית והעומד בראשה אחראים על

המחלקה אחראית לגביית כל סוגי התשלומים מתושבי המועצה, מבעלי עסקים בתחומי המועצה, וכן גביית ביטוח תאונות אישיות לגני ילדים וכמובן ארנונה והיטל ביוב

 •  גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך.
 • ניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל .
 • ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל-יסודיים) .
 • ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 • ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו, קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך, ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות, טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
  בנוסף, המחלקה אחראית על הסדרת היסעים לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידים הלומדים במוסדות חינוך ברשויות אחרות, טיפול בבקשות מהורים לילד בעל צרכים מיוחדים, המבקשים את השמתו במוסד לחינוך מיוחד, לרבות מתן החלטה אם לאשר את הבקשה, או להעבירה לדיון בוועדת זכאות (השמה), בהתאם לאמור בתקנות חינוך מיוחד.

חזון מחלקת החינוך

 1. 1
  אנו מאמינים שהחינוך הוא אמצעי בעל משמעות גדולה  ביותר לעיצוב דמותה ולהבטחת הצלחתה של כל אומה, ומכאן שיש לו השפעה מכרעת על עתידה , באבו גוש תפעל מערכת חינוך מקצועית , שבאמצעותה יזכה כל תלמיד לחינוך מצוין המותאם לצרכיו ובאופן דיפרנציאלי.
 2. 2
  החזון היישובי שם דגש מיוחד על פיתוח והעצמת מנהיגות וצוות  מקצועי ומיומן ביישוב, שיבצע את עבודתו מתוך תחושת שליחות וגילוי מוסר עבודה גבוה.
 3. 3
  מטרת העל של מערכת החינוך מבטאת את החשיבות שבהתייחסות ללומד כאדם שלם שחשוב לטפחו ולהעצימו בהיבטים הערכיים – חברתיים –רגשיים לצד קידום ההיבטים הלימודיים בתחומים שונים.

יעדים אסטרטייגים

פיתוח הצוות

החינוכי כלל צוותי ההוראה במערכת החינוך היישובית משתתפים בתהליכי פיתוח מקצועי שמתקיימים במסגרת מערכת השתלמויות באמצעות הפסגה בית שמש.

ערכים ואקלים חינוכי

השוואה למדדים ארציים ב"קשר מורה תלמיד" ו"מוגנות" בכל המסגרות מהגיל הרך ועד התיכון.

למידה והישגים

הישגי התלמידים בבתיה הספר היסודי והתיכון במקצועות הליבה יעלו ב 10% תוך 3 שנים

גיל רך

תוכנית לימודים אחידה להכנת הילדים לקראת כיתה א לפי הסטנדרטים של משרד החינוך , ופיתוח מקצועי לצוותי הוראה בגנים

התמדה ונשירה

צמצום מספר התלמידים בנשירה סמויה ב 3% בכל שנה והגדלת שיעור ההתמדה

החזרת אמון במע' החינוך

שיפור התודעה בקרב ההורים באמצעות שיפור המערכת החינוכית הישובית כמו אקלים בית ספרי , הישגים , פיתוח מקצועי , הפחתת אירועי אלימות ,הגדלת משאבים , התאמת מערכת החינוך לעידן המודרני הטכנולוגי

החזרת ילדי אבו גוש למע' היישובית

שיפור האמון במערכת , שיווק מערכת החינוך ע"י הצגת נתונים ברמה גבוהה בהשוואה למוסדות חינוך חיצוניים

בעלי תפקידים

מקיף אבו גוש

דרך השלום אבו גוש

02-5335882

02-5342147

מנהל מקיף ותיכון

מחמד עבדל רחמן

mohammed_abdulrahman29@hotmail.com

מנהל ממונה חט"ב

הנא חריכה חוסיין

hanaa7800@hotmail.com

מפקח יפעת נדב

yifatn@education.gov.il

מפקח חינוך מיוחד אוסנת אדית לנדאו

osnatlan@education.gov.il

יסודי אבו גוש

מחמוד רשיד 1 אבו גוש

02-5342875

02-5342875

מנהלת

חולוד ג'בר

khofred@gmail.com

כתובת מייל מפקח

doritel@education.gov.il

מפקח חינוך מיוחד אוסנת אדית לנדאו

כתובת מייל מפקח חנ"מ

osnatlan@education.gov.il

יסודי השלום

התמר אבו גוש

02-6528245

02-6528371

מנהלת

רים גארושי

reemj82@gmail.com

כתובת מייל מפקח

doritel@education.gov.il

מפקח חינוך מיוחד אוסנת אדית לנדאו

כתובת מייל מפקח חנ"מ

osnatlan@education.gov.il

טכנולוגי הארמון

אבו גוש אבו גוש

02-5790852

02-5700345

מנהלת

וולאא גנאים

zbedat_walaa@yahoo.com

כתובת מייל מפקח

doritel@education.gov.il

מפקח חינוך מיוחד אוסנת אדית לנדאו

כתובת מייל מפקח חנ"מ

osnatlan@education.gov.il

רנד אבו גוש

המצפה 3 אבו גוש

054-4646250

מנהל

ספא נאסר עווד

מנהל ממונה חט"ב

הנא חריכה חוסיין

מפקח חינוך מיוחד אוסנת אדית לנדאו

osnatlan@education.gov.il

מתנ"ס אבו גוש

דרך השלום 33 אבו גוש

02-5701661

02-5700345

מנהל

מוחמד עיסא גבר

esajab@gmail.com

מפקחת חגית לזר

hagitlazzar74@hotmail.com

בעלי תפקידים

מנהל מחלקת חינוך

חליל סאלח

מרכזת גיל רך

אעתדאל עותמאן

ganim@abugosh.muni.il

קב "ס

פריד עבד אלרחמן

טלפון 0549881025

kabas@abugosh.muni.il

מחלקת פסיכולוגיה

pcihologya@abugosh.muni.il

מזכירות

מייסר סאלח

טלפון 02-6221907

כתובת: רחוב הפול ע"י המועצה המקומית אבו גוש