לשכת ראש

המועצה

שם מנהל המחלקה

ירדן שבבו

מס טלפון של המחלקה

02-6302700

שלוחה 104

מס פקס  של המחלקה

02-5795665

דואר אלקטרוני

lishka@abugosh.muni.ok

mehandes@abugosh.muni.il

שעות עבודה וקבלת קהל

8:00-16:00

שם מנהל המחלקה

ירדן שבבו

שעות עבודה וקבלת קהל

8:00-16:00

מס טלפון של המחלקה

02-6302700

שלוחה 104

לשכת ראש המועצה

לשכת מנכ"ל בראשות המנכ"ל פועלת בשני מישורים ,האחת הוצאת לפועל וביצוע מדיניות ראש המועצה והנהלת המועצה. 

זאת באמצעות המחלקות המתפקדות במועצת אבו גוש המנכ"ל נוגע בכל התחומים ביישוב.
בין יתר תפקידי אדאג השנה להכנת אמנת שרות אשר בעזרתה יוכל כל תושב לקבל את המידע לגבי כל נושא שיפנה בתוך איזה פרק זמן זה יטופל

המנכ"ל מתפקד גם כמנהל משאבי אנוש של המועצה