מחלקת גזברות

שם מנהל המחלקה

איתן שדה

מס טלפון של המחלקה

026302700 

שלוחה 105

מס פקס  של המחלקה

02-5332894

דואר אלקטרוני

accounting@abugosh.muni.I’ll

שעות עבודה וקבלת קהל

 ה - 07:45 – 16:15

שם מנהל המחלקה

איתן שדה

מס טלפון של המחלקה

 02-5302700

שלוחה 105

שעות עבודה וקבלת קהל

 ה - 07:45 – 16:15

מחלקת גזברות

ביצוע, קיום ושימור המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה בשמירה על תקציב מאוזן

תחומי אחריות

בניית תקציב רגיל ובלתי רגיל של המועצה והעמותה בהתאם למדיניות המועצה

מקסום הכנסות עצמיות באמצעות הנחיה, ליווי ופיקוח מחלקת גביה

הנחיה, פיקוח וניהול מחלקות רכש והנהלת חשבונות בשיתוף רואה חשבון

הכנת חומרי מכרז למחלקות הרלוונטיות יחד עם מזכירות המועצה

לווי פרויקטים / תב"רים

בקרה ויישום תשלומים בהתאם לתוצאות מכרזים

בעלי תפקידים

איתן שדה

גזבר המועצה

טלפון

026302700  שלוחה 105

אנסטסיה טרסוב

מנה"ח

טלפון

026302700  שלוחה 114