אגף שפ"ע

(שיפור פני העיר)

שם מנהל המחלקה

אבו גוש עימאד

מס טלפון של המחלקה

02-5332890

מס פקס  של המחלקה

02-5790691

דואר אלקטרוני

ami@abugosh.munu.il

שעות עבודה וקבלת קהל

8:00-15:30

שם מנהל המחלקה

אבו גוש עימאד

שעות עבודה וקבלת קהל

8:00-15:30

מס טלפון של המחלקה

02-5332890

שפ"ע

הנושאים הנמצאים באחריות האגף 

גינון 

שילוט 

פינוי אשפה 

תאורה וחשמל ברחובות הכפר 

תחזוקת מבני ציבור

תיקונים ותחזוקה שוטפת של מדרכות

גינות משחק ונוי

ועוד