מחלקת פיקוח עירוני

שם מנהל המחלקה

אליאן

מס טלפון של המחלקה

02-6302700

מס פקס  של המחלקה

02-5673162

דואר אלקטרוני

rivaha@abugosh.muni.il

שעות עבודה וקבלת קהל

ימים א, ב,ג,ד,ה

בין השעות 8:00 – 16:00.

שם מנהל המחלקה

אליאן

מס טלפון של המחלקה

02-6302700

שעות עבודה וקבלת קהל

ימים א, ב,ג,ד,ה בין השעות 8:00 – 16:00

מחלקת פיקוח עירוני

פיקוח עירוני בתחום שיפוט המועצה המקומית אבו-גוש.

עבודה משותפת עם משטרת ישראל.

ביקורת ופיקוח בעסקים קיימים.

עבודה משותפת עם קב"ט / פקח המועצה מר עימאד ג'בר.

ליווי תהליך הוצאת הבקשות ו/או דחייתם

טיפול משפטי כנגד מפירי חוק וסדר

עבודה משותפת עם קבלני חוץ

מע"צ,הוט,בזק,ח.חשמל ועוד

מסקנות

לגרום מעשית לידיעת התושבים כי ישנו אדם אשר אינו מתכוון להניח לנושא זה ואף לאכוף אותו ביד רמה.
לקיים פגישות אישיות עם גורמי האכיפה השונים ולאחד תוכניות עבודה.
לחלק דוחות אזהרה והתראה כשלב ראשוני ע"מ לתת הזדמנות לתיקון מצד התושבים.
לבצע סיורים בכפר ע"מ לבדוק האם מתקיימים החוקים ומהלך שגרה תקין כרצוי.
להתחיל הטלת קנסות על מפריי חוק וסדר אשר עוברים עליו.
להתחיל טיפול משפטי בתושבים שאינם מקיימים את חוקי המועצה.

מטרות ויעדים

 1. 1
  סיורים תכופים ברחביי הישוב
 2. 2
  חלוקת דוחות למפרי חוק העזר לשמירת הסדר והניקיון.(מצ"ב מסמך דוגמא)
 3. 3
  עבודה משותפת עם משטרת ישראל תחנת הראל למיגור עבריינות.
 4. 4
  עבודה משותפת עם משטרת ישראל אגף התנועה לחלוקת דוחות תנועה לעברייני תנועה.
 5. 5
  הקמת מרכז שיטור קהילתי באבו-גוש.
 6. 6
  סגירת שערים בדרכים פתוחות למניעת גניבות בדרכים פתוחות באבו-גוש.
 7. 7
  פיקוח הדוק ומתן אישורים לקבלנים לעבודות השונות באבו-גוש כגון: הוט,בזק,חשמל ועוד.
 8. 8
  שימוש בניידות פקחי תנועה עבור עבודות מע"צ.
 9. 9
  שיתוף פעולה עם מע"צ לתחזוקת כביש השלום הנמצא באחריותם ולשיקום תחנות אוטובוס.
 10. 10
  שיקום כיכר הבוסתן יחד עם מע"צ ביציאה/כניסה לאבו-גוש.
 11. 11
  סימון ע"ג כבישים.
 12. 12
  הצבת תמרורי תנועה נכונים.
 13. 13
  בניית גדרות ע"ג מדרכות ליד בתי ספר למניעת חניית רכבים שלא כחוק וסיכון הולכי רגל.
 14. 14
  הקמת שוק מרכזי באבו-גוש.
 15. 15
  שיתוף פעולה יחד עם איכות הסביבה לניקיון היישוב.
 16. 16
  הקמת תחנה לשפיכת פסולת בניין מוסדרת וסגורה באב-גוש לתושבים.
 17. 17
  הוצאת כמויות פסולת בניין קיימת.
 18. 18
  שיקום וטיפוח כיכר השלום ושתילת עץ זית ושתילי נוי.
 19. 19
  שיקום וטיפוח כיכר המועצה ושתילת פרחי נוי.
 20. 20
  פינוי מפגעים בטיחותיים.(מצ"ב מסמכים)
 21. 21
  הקצאת שטחיי חנייה ציבורית חינם.
 22. 22
  הגשת כתבי אישום לפולשים לשטחים ציבוריים.(מצ"ב מסמך דוגמא)
 23. 23
  שיקום וטיפוח הכניסה לבניין המועצה.
 24. 24
  הסרת שלטי עסקים המוצבים באופן בלתי חוקי בשטחים ציבוריים.
 25. 25
  הקמת וועדת שילוט והתקנת שלטיי הכוונה ברחבי היישוב לבאים אליה.
 26. 26
  הקמת שילוט "ברוכים הבאים" בכניסה ליישוב אבו-גוש.
 27. 27
  גיוס תרומת רכב וציוד עבור מחלקת הפיקוח העירוני.
 28. 28
  שיתוף פעולה עם משרד התיירות לשיפור פני הכפר