מחלקה הביטחון

והחירום

שם מנהל המחלקה

עמאד ג'בר

מס טלפון של המחלקה

053-7247402

מס פקס  של המחלקה

02-5790691

דואר אלקטרוני

KABAT@abugosh.muni.il

שעות עבודה וקבלת קהל

ימים א, ב', ג', ד, ה'

בין השעות 08:00 – 16:00

שם מנהל המחלקה

עמאד ג'בר

מס טלפון של המחלקה

053-7247402

שעות עבודה וקבלת קהל

ימים א, ב', ג', ד, ה' בין השעות 08:00 – 16:00

ייעוד מחלקת הביטחון לרכז את כלל פעילויות הביטחון בשטח המוניציפאלי של אבו גוש.

מגוון הפעילויות והמשימות הוא רחב ומתבטא בנושאים הבאים

 • איגום כוחות הביטחון, החירום וההצלה לכדי פורום אחיד ומתואם.
 • אבטחת מוסדות החינוך.
 • טיפול במערכות אזעקה ולחצני מצוקה.
 • אחריות על מקלטים .
 • יחסי גומלין עם המשטרה לשיפור שירות המשטרה וסיוע לכוחות המשטרה ..
 • הפעלת מערך מתנדבי ביטחון.
 • תיאום וקשר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים: משרד הביטחון, החינוך, הפנים, ביטחון פנים, רווחה וכו

פעילות מחלקת הביטחון
אבטחת מוסדות חינוך (מוס"ח)

 • הרחבת שת"פ בין אגף הביטחון במשרד החינוך ובין משטרת ישראל במגמה להעלות ולשפר את רמת האבטחה במוס"ח.
 • דרישה להגדלת שמירה באשכולות גני ילדים ובבתי ספר, הגברת שיתוף פעולה עם קב"ט המחוז למשטרת ישראל.
 • שותפות בקביעת תקני שמירה/אבטחה.
 • מיגון במוס"ח – גידור, לחצני מצוקה,
 • היערכות מוס"ח בהתאם להתרחשויות ואירועים בכל הקשור לטיולים ופעילות חוץ בית ספרית.
 • הטמעת תיק הביטחון המוסדי.
 • הכנת תיקי שטח לשע"ח בכל בתי הספר וגני הילדים, לרבות מצבי חירום.
 • ביצוע פיקוח על הדרכת הביטחון – כולל מסיבות סיום בבתי ספר.

שעת חירום

 • מעקב על ביצוע חוזרי המנכ"ל
 • הכשרת סגל הוראה, מגישי עזרה ראשונה.
 • בדיקת השלמת ציוד חירום במקלטים/מרחבים מוגנים.
 • ביצוע השתלמויות עזרה ראשונה לצוותי עזרה ראשונה.
 • הדרכת "חינוך לחירום" ע"י חיילות מדריכות לשעת חירום

הגברת מוכנות מערכת החינוך לשע"ח ע"י:

 • ביצוע ירידה למקלטים.
 • ביצוע תרגיל רעידת אדמה (פינוי המוסד)..
 • ביצוע תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך.
 • הדרכת עבטי"ם (עוזרי ביטחון במוס"ח)
 • ביצוע ביקורות קמ"ח (קצין מוס"ח פיקוד העורף ביום התרגיל) משותפת.
 • צופרים לשעת חירום.

פעילות בתחום מוסדות החינוך סיורי בוקר במוסדות החינוך

 • ביקורות למאבטחים.
 • אחריות על שיבוץ מאבטחים.
 • קשר רציף עם מנהלי בתי הספר והגננות.
 • ביצוע סיורים בבתי הספר .
 • וידוא שמירה של חברת האבטחה על בתי הספר.
 • קיום סריקות (לגילוי חפצים חשודים, פריצות).
 • ביצוע ביקורות תקופתיות בבתי הספר ובגני הילדים.
 • בדיקת תקינותם של מתקני ביטחון ואמצעי ביטחון במוסדות החינוך כגון: כיבוי אש, עזרה ראשונה, וכו

מוסדות חינוך

 • פיקוח והגברת המודעות הביטחונית במוסדות החינוך בהתאם למדיניות הרשות המקומית, משטרת ישראל, משרד החינוך.
 • אחראית לביטחון השוטף במוסדות החינוך.
 • אחראית לקיום תרגילי חירום בבתי הספר.
 • אחראית לקיום אימונים והדרכות למורים ולתלמידי בתי הספר ולאבטחת טיולים מאורגנים.
 • דואגת לשיפור אמצעי המיגון במוסדות החינוך (גידור, כיבוי אש, עזרה ראשונה, אבטחה).

תחומי אחריות עיקריים בתחום הביטחון .

 • תחום מל"ח ופס"ח (פס"ח – פינוי סעד חללים).
 • ייצוג הרשות המקומית בנושאי חירום וביטחון כלפי משרדי הממשלה, צה"ל, משטרת ישראל, מל"ח, פס"ח וגורמים נוספים העוסקים בביטחון ושירותי חירום ברשות המקומית.
 • קישור ותיאום בין כל הגורמים העוסקים בביטחון ושירותי חירום ברשות המקומית.
 • קישור, תיאום וטיפול בכל הקשור בתרגול ואימון עובדי הרשות המקומית בנושאי חירום וביטחון.

מל"ח – משק לשעת חירום

 • ריכוז הכנת תכנית המל"ח השנתית בתיאום עם רמ"ט מל"ח מחוזי ובהתאם להנחיות ראש הרשות..
 • טיפול בריתוק כוח אדם משרד התמ"ת ...

משטרת ישראל

 • קישור ותיאום בין משטרת ישראל לרשות המקומית וייצוג של הרשות המקומית בכל הנושאים המשותפים.
 • קישור ותיאום בין קציני האבטחה של משטרת ישראל לרשות המקומית בכל הנוגע לאבטחת מוסדות ציבור, מיגון מקורות.
 • קשר יומי ושוטף עם מפקד התחנה וסגנו.

צה"ל

 • קשר בין הרמה המקבילה למרחב של הרשות המקומית (חבל, יקל"ר ומחוז) לבין הרשות המקומית עצמה בכל נושאי החירום והביטחון, ריכוז ותיאום של הכנת תקציב הג"א ומעקב אחר ביצוע התקציב.
 • טיפול בריתוק כוח אדם משרד התמ"ת ...

אירועים עירוניים

 • במהלך כל ימות השנה, אגף הביטחון בשיתוף מספקת אבטחה לכל האירועים על פי דרישות משטרת ישראל, ובשותפות מלאה איתה.
 • כלל האירועים מאובטחים על ידי מחלקת הביטחון, הן אירועים גדולים והן אירועים קטנים.
 • אירועים תחת כיפת השמיים – קיים תיאום עם משטרת ישראל לצורך קבלת אישורים, הכנת תכנית אבטחה, הכנת תכנית בטיחות ואישורי בטיחות (ע"י מחלקת הנדסה).
 • אירועים במקומות סגורים – ככלל אין צורך בקבלת אישורים מהמשטרה, אך יש צורך בהכנת תכנית אבטחה ויישומה בעזרת מאבטחים מחברות האבטחה – אחריות הקב"ט.

מצלמות אבטחה ברחבי היישוב

להלן רשימת האתרים בהם מותקנות מצלמות האבטחה

 • בניין המועצה המקומית והחניה.
 • כניסה מזרחית לכפר.
 • כניסה מערבית לכפר.
 • צומת השלום מחמוד רשיד.
 • צומת השלום עבד אלרחמן.
 • צומת השלום עבד אלרחמן.
 •  כיכר השלום.
 • כיכר רחוב מחמוד רשיד..
 • . מתנ"ס אבו גוש.
 • קריית הספורט במצפה.
 • בתי הספר.
 • המסגד החדש.
 • המסגד הישן.