מחלקת רישוי

עסקים

שם מנהל המחלקה

רועי סלאמי

מס טלפון של המחלקה

02-6302700

 שלוחה 113

מס פקס  של המחלקה

02-5673162

דואר אלקטרוני

rishuy@abugosh.muni.il

שעות עבודה וקבלת קהל

ימים א, ב,ג,ד,ה

בין השעות

8:00-16:00

שם מנהל המחלקה

רועי סלאמי

מס טלפון של המחלקה

02-6302700

 שלוחה 113

שעות עבודה וקבלת קהל

ימים א, ב,ג,ד,ה

בין השעות

8:00-16:00

מחלקת רישוי עסקים

תושב יקר

להפעיל ולנהל עסק חוקי ותקין בתחומי היישוב. למטרה זו הופקדתי אני מר דותן דוד ע"מ שאוכל להקל ולעזור בתהליך זה אשר מטרתו ניהול תקין של כלל העסקים באבו-גוש ושירות כלל הלקוחות ללא בעיה חוקית זו או אחרת. לשם כך מביא אני בפנייך מקבץ של תהליכים אשר יסייעו לך להבין את התהליך הנדרש לשם הוצאת רישיון עסק ואשר כולל בתוכו קריטריונים שונים אשר נדרשים מגורמי האישור השונים

הוראות והנחיות

 1. 1
  רישוי עסקים בתחום שיפוט המועצה המקומית אבו-גוש
 2. 2
  הגשת בקשות לגורמים המאשרים
 3. 3
  ביקורת ופיקוח בעסקים קיימים
 4. 4
  ידיעת עסקים חדשים בדבר הוצאת רישיון עסק
 5. 5
  ליווי תהליך הוצאת הבקשות ו/או דחייתם
 6. 6
  טיפול משפטי בעסקים טעוני רישוי ללא רישיון עסק

תחומי אחריות

על בעל העסק להביא תוכנית עסק חתומה ע"י מהנדס בשלושה עותקים

על בעל העסק לשלם אגרת פתיחת תיק בסך 312 ₪

על בעל העסק להמציא אישור חשמלאי מוסמך

על בעל העסק להמציא אישור תקינות ציוד עבור כיבוי אש

על בעל העסק להמציא אישור קונסטרוקטור ממהנדס מוסמך כולל חתימה ומספר רישיון

נדרש להמציא טופס 4 והיתר בנייה.

למלאות אחר כל דרישות בגורמים המאשרים