ממונה תלונות הציבור

שם מנהל המחלקה

רפאל בנימין אשכנזי – רו"ח

מס טלפון של המחלקה

02-6302700

מס פקס  של המחלקה

02-5790691

דואר אלקטרוני

mevaker@abugosh.muni.il

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)

שם מנהל המחלקה

מר מוהנד גבר

מס טלפון של המחלקה

02-5332891

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)

ממונה תלונות הציבור

שם מנהל המחלקה

עודד אפיק

עו"ד, רח' הלל 10 ירושלים 9458110

מס טלפון של המחלקה

02-6230023

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)

שם מנהל המחלקה

עודד אפיק

עו"ד, רח' הלל 10 ירושלים 9458110

מס טלפון של המחלקה

02-6230023

מס פקס  של המחלקה

02-5790691

דואר אלקטרוני

oded@aaadv.co.il

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)

780.20 דין וחשבון ממונה תלונות הציבור לשנת 2020 (5)

780.20-דין-וחשבון-ממונה-תלונות-הציבור-לשנת-2020-5.docxتنزيل

עוד

__789.21 דין וחשבון ממונה תלונות הציבור לשנת 2021 (5) – עותק (1)

789.21-דין-וחשבון-ממונה-תלונות-הציבור-לשנת-2021-5-עותק-1.docxتنزيل

עוד