ממונה חופש מידע

שם מנהל המחלקה

עודד אפיק

עו"ד, רח' הלל 10 ירושלים 9458110

מס טלפון של המחלקה

02-6230023

לתשלום אגרות חופש מידע

פנות למחלקת גביה במייל

Gviya@abugosh.muni.il

דואר אלקטרוני

oded@aaadv.co.il

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)

שם מנהל המחלקה

מר מוהנד גבר

מס טלפון של המחלקה

02-5332891

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)

ממונה חופש מידע

שם מנהל המחלקה

עודד אפיק

עו"ד, רח' הלל 10 ירושלים 9458110

מס טלפון של המחלקה

02-6230023

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)