נגישות

רכז נגישות

מוחמד עותמן

מס טלפון של המחלקה

02-5332890

מס פקס  של המחלקה

02-5790691

דואר אלקטרוני

mehandes@abugosh.muni.il

שעות עבודה וקבלת קהל

שם מנהל המחלקה

מר מוהנד גבר

מס טלפון של המחלקה

02-5332890

שעות עבודה וקבלת קהל

א,ב,ד,ה- 8:00-16:00 (ג- אין קבלת קהל)

נגישות שהותאמו במועצת אבו גוש לפי דרישות החוק לשוויון זכויות למוגבלים

משרד הפנים מינה את חברת אביב שזכתה בהכנת תוכנית אב לנגישות בישוב אבו גוש, החברה שלחה עובדים מטעמה שבדקו את מוסדות ציבור, שצ"פים, אתרים פתוחים, רחובות. לאחר מכן הכינה תוכנית אב לנגישות בישוב אבו גוש, משרד הפנים לאחר שקיבל את תוכנית אב מחברת אביב הקצה למועצת אבו גוש תקציב להנגשת והתאמת הנגישות בישוב אבו גוש, אם זה מבני ציבור, אתרים פתוחים, שצ"פים, מדרכות, מבני מועצה. יצוין כי הסכום שהקצה משרד הפנים הוא מעט מאוד, לא מספק את כול ההתאמות.

המועצה התחילה בהנגשת מבני ציבור.

הונגש המסגד החדש – עם כול ההתאמות, חנייה לנכים, מעלית נגישה, סימוני מאתרים מהחניה עד למעלית, שירותים לנכים.

הונגש מבנה המתנ"ס – הותאמו את כול הנגישות, אם זה חנייה לנכים, שירותים לנכים, מעלית.

אולם ספורט ליד בי"ס התיכון גם הוא הוסדר בו את ההתאמות המחייבות.

מעברי חצייה בכול הישוב הותאמו בהנגשתם, הנמכה, פסים מאתרים, פסי אזהרה.

אתרי משחקים - למועצה אין אתרי משחקים פתוחים לתושבים.

שצ"פים פתוחים לתושבים - למועצה אין אתרי שצ"פים פתוחים לתושבים.

מבנה המועצה הקיים - הוכנה תוכנית להתאמת נגישות המועצה והיא בתהליך הוצאת מכרז בנושא הנ"ל.

בתי עסק - כול בתי העסק שנמצאים בישוב חייבו בהנגשת העסקים שלהם.