פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 05/2023

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 05/2023 שהתקיימה ביום שלישי ז’ באב תשפ”ג, ה-25/07/2023