פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 04/2023

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 04/2023 שהתקיימה ביום שלישי ל’ בסיון תשפ”ג, ה-19/06/2023