זה הזמן להירשם לתפקיד מזכיר קלפי בבחירות לרשויות המקומיות31.10.23

זה הזמן להירשם לתפקיד מזכיר קלפי בבחירות לרשויות המקומיות
31.10.23
לינק לגיוס מזכירים

https://auth.govforms.gov.il/mw/forms/RecruitmentofSecretaries@MOIN.gov.il