הודעה בדבר הגשת מועמד ורשימת מועמדים – ערבית ועברית