ביטול מכרז פנימי/חיצוני כ”א 01/2024 פקח/ית רישוי עסקים

ביטול מכרז פנימי/חיצוני כ”א 01/2024 פקח/ית רישוי עסקים