אבו גוש מכרז לרכישת מטאטא כביש ייעודי 20.10.2022

נגישות