פרויקטים ועבודות שונות שהמועצה המקומית אבו גוש מבצעת בשנת 2020שנת 2020 היא שנת הקורונה אבל המועצה ממשיכה לבצע את הפרויקטים השונים שהציבה לעצמה.

הפרויקט הגדול וגם העלות שלו מעל 27 מליון שיקל יצא לפועל לפני יותר משנה ,היוא עיכובים בהתחלת הפרויקט מבחינת יציבות הקרקע אבל הכול הסתים לאחר בדיקות המגרש מיועצי קרקע ושינוי בתוכניות. הפרויקט יצא לדרך והצלחה לכולנו.

הפרויקט השני שגם יצא לדרך לאחר עיכובים וביטול ההיתר הוא פרויקט בניית מעון יןם תלת כיתתי בשכונת המצפה, וזה לאחר מאמצים וחידוש ההיתר שלו ולאחר מכן הוציאה המועצה את הפרויקט

למכרז שהוכן על ידי מחלקת ההנדסה ולאחר מכן התחיל הקבלן בבניה . עלות בנית המעון כולל הכול מעל 4,5 מליון שיקל.

כמוכן בניית מרכז טיפולי שהוא גם עבר ירידות בהוצאת ההיתר שלו, הצליחה המועצה גם בשיתוף מחלקת ההנדסה להסיג את ההיתר ובקרום מצליחים להוציא את הפרויקט – מרכז טיפולי- לביצוע בעלות יותר מחמישה מליון שיקל .

בימים אלה עובדת המועצה לקבל מהקבלן פרויקט בנית גן הילדים ברחוב הפרחים ,הגן מיועד לקבל את ילדי גנים בחודש ספטמבר 2020 ללימודים.

אולם הספורט ליד בית ספר השלום ,העבודה סוימה והאולם יועבר לידי המועצה בחודש אוגוסט 2020 לאחר סיום בדיקות הפעלה.

עבודות שונות מתבצעות בתחום הישוב אבו גוש בהנחיות המועצה ובהשגחתה למשל

מתחם 6-5 בני ביתך והכנות מוסדות חינוך לשנת הלימודי החדשה, עבודה מול חברת החשמל בקשר חשמל המצפה, מול גיחון 

الزيارات : 592