מחלקת תברואה

תברואה:
ייעוד: ניקיון הכפר על ידי טיאוט מכני וידני ,פינוי אשפה ביתית ,גזם וגרוטאות ,טיפול בפניות תושבים בנושא איכות הסביבה ותברואה ,ואחריו על מחזור בכפר, הצבת מכלים ופינויים.

משימות המחלקה:

  1. טיאוט מכני וידני
  2. פינוי גזם וגרוטאות כל יום רביעי
  3. איסוף פסולת ביתית מכל הישוב כל ימי השבוע.
  4. מיחזור קרטונים ובקבוקים גדולים.
  5. פעילות מונעת בתחום ההדברה על מנת למנוע מפגעים של מזיקים על כל המאפיינים ,הדברת עשבייה.

מחזור:
הצבת קלובים לקרטונים ,וקלובים לבקבוקים של 1.5 ליטר ו-4 ליטר.

מכלים לאיסוף קרטונים:
ישנה מכולה גדולה ברחוב הדובדבן ליד בית הקברות ,קלוב לקרטונים ברחוב עבד אל רחמן ,ובעסקים שיש להם מקום בתוך השטח הפרטי של העסק.[

מכלים למחזור בקבוקים באבו גוש:
קבלנו 16 מכלים למחזור בקבוקים בנפח 1.5 עד 4 ליטר שמוחלקים ברחבי הישוב.

    1. רחוב עבד אל רחמן מול בית מספר 18.
    2. רחוב עבד אל רח

המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה קנתה קומפוסטרים מכספי היטל ההטמנה שחלק מהתושבים רכשו את הקומפוסטרים בסכו מסובסד ,הקומפוסטר מיועד לאשפה הרטובה כמו (שאריות מזון ,פירות וירקות, לחם, קליפות ביצים, נייר טישו ,עשבים).

המועצה הכריזה על תחרות בשימוש טוב ונכון בקומפוסט וחלקה שלושה פרסים לתושבים שזכו בשוברים לקניית צמחים וציוד לגינה.

טיטוא:
טיטוא הכבישים מבוצע באמצעות טיאוט מכני עם השלמה ידנית בכל הכבישים בישוב בכל ימי השבוע.

הדברה:
תחום ההדברה מבוצע על ידי קבלן המועסק עפ"י מכרז האחראי על כל נגע המהווה מפגע תברואי.

נגישות