מחלקת רישוי עסקים

לקריאה על מידע לעסקים

לבדיקת מצב רשיון העסק שלך

קבלת קהל ותיאום פגישות
כתובת: רחוב הפול 1
טלפון: שלוחה 113 02-6302700
פקס: 02-5673162

דואר אלקטרוני :rishuy@abugosh.muni.il

שעות קבלה: ימים א, ב,ג,ד,ה בין השעות 8:00 – 16:00.

תושב יקר.

מחלקת רישוי עסקים במועצה המקומית אבו גוש הוקמה במטרה לעזור לך בעל העסק להפעיל ולנהל עסק חוקי ותקין בתחומי היישוב.

למטרה זו הופקדתי אני מר דותן דוד ע"מ שאוכל להקל ולעזור בתהליך זה אשר מטרתו ניהול תקין של כלל העסקים באבו-גוש ושירות כלל הלקוחות ללא בעיה חוקית זו או אחרת.

לשם כך מביא אני בפנייך מקבץ של תהליכים אשר יסייעו לך להבין את התהליך הנדרש לשם הוצאת רישיון עסק ואשר כולל בתוכו קריטריונים שונים אשר נדרשים מגורמי האישור השונים.

תחומי אחריות:

  1. רישוי עסקים בתחום שיפוט המועצה המקומית אבו-גוש.
  2. הגשת בקשות לגורמים המאשרים.
  3. ביקורת ופיקוח בעסקים קיימים.
  4. ידיעת עסקים חדשים בדבר הוצאת רישיון עסק.
  5. ליווי תהליך הוצאת הבקשות ו/או דחייתם.
  6. טיפול משפטי בעסקים טעוני רישוי ללא רישיון עסק.

הוראות והנחיות:

על בעל העסק להביא תוכנית עסק חתומה ע"י מהנדס בשלושה עותקים
על בעל העסק לשלם אגרת פתיחת תיק בסך 312 ₪
על בעל העסק להמציא אישור חשמלאי מוסמך
על בעל העסק להמציא אישור תקינות ציוד עבור כיבוי אש
על בעל העסק להמציא אישור קונסטרוקטור ממהנדס מוסמך כולל חתימה ומספר רישיון
נדרש להמציא טופס 4 והיתר בנייה.
למלאות אחר כל דרישות בגורמים המאשרים.

בכל שאלה או בעיה אשמח לעמוד לרשותכם ולהושיט כל סיוע ע,מ להנפיק עבור בית העסק שלכם רישיון עסק כדין.

כמו כן ניתן לקבל הסברים נוספים במשרדי במועצה המקומית מחלקת רישוי עסקים.

בברכה

דותן דוד
מנהל מחלקת רישוי עסקים ופיקוח עירוני

נגישות