רישום לגנים ובתי ספרנא למלא את הטופס

שם הילד
שם משפחה
ת.ז הלד
שם האב / האם
ת.ז ההורה
כתובת
טלפון
דואר אלקטרוני
רישום לכיתה
רישום לבית סיפר