מכרז למימון תכנון ובנית מגרש כדורגל ומתחם מסחרי הזמנה להצעת מחיר

נגישות