מבצע למתן הנחות על חובות עבר בארנונה גם לבעלי עסקים

נגישות