קישורים שימושיים

1.
 מכרזים :
 http://www.govo.co.il/

2.
 מכרזים אבו גוש :
http://www.govo.co.il/Publisher/bb5c2d37-1e8d-45c0-b94f-74a6a174fa23

3.
 כונס הנכסים הרשמי
http://konesfree.co.il/