מחלקת תברואה

מרכז המחלקה האני {אבו פארוק}

תברואה:
ייעוד : ניקיון הכפר על ידי טיאוט מכני וידני ,פינוי אשפה ביתית ,גזם וגרוטאות ,טיפול בפניות תושבים בנושא איכות הסביבה ותברואה ,ואחריו על מחזור בכפר, הצבת מכלים ופינויים.

משימות המחלקה:
1-טיאוט מכני וידני
2-פינוי גזם וגרוטאות כל יום רביעי
3-איסוף פסולת ביתית מכל הישוב כל ימי השבוע.
4-מיחזור קרטונים ובקבוקים גדולים.
5-פעילות מונעת בתחום ההדברה על מנת למנוע מפגעים של מזיקים על כל המאפיינים ,הדברת עשבייה.

מחזור:
הצבת קלובים לקרטונים ,וקלובים לבקבוקים של 1.5 ליטר ו-4 ליטר.

מכלים לאיסוף קרטונים:
 ישנה מכולה גדולה ברחוב הדובדבן ליד בית הקברות ,קלוב לקרטונים ברחוב עבד אל רחמן ,ובעסקים שיש להם מקום בתוך השטח הפרטי של העסק.[

מכלים למחזור בקבוקים באבו גוש:
קבלנו 16 מכלים למחזור בקבוקים בנפח 1.5 עד 4 ליטר שמוחלקים ברחבי הישוב.
1- רחוב עבד אל רחמן מול בית מספר 18.
2- רחוב עבד אל רח
המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה קנתה קומפוסטרים מכספי היטל ההטמנה שחלק מהתושבים רכשו את הקומפוסטרים בסכו מסובסד ,הקומפוסטר מיועד לאשפה הרטובה כמו { שאריות
מזון ,פירות וירקות, לחם, קליפות ביצים, נייר טישו ,עשבים.
המועצה הכריזה על תחרות בשימוש טוב ונכון בקומפוסט וחלקה שלושה פרסים לתושבים שזכו בשוברים לקניית צמחים וציוד לגינה.
טיאוט:
טיאוט הכבישים מבוצע באמצעות טיאוט מכני עם השלמה ידנית בכל הכבישים בישוב בכל ימי השבוע.

הדברה:
 תחום ההדברה מבוצע על ידי קבלן המועסק עפ"י מכרז האחראי על כל נגע המהווה מפגע תברואי.

المهام التي يقوم بها القسم