מועצה מקומית אבו גוש
מידע לתושב - טפסים להורדה- מחלקת גבייה

בדף זה ניתן להוריד טפסים הקשורים למחלקת גבייה.

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית 1
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית 2

חזרה