מחלקת גזברות


גזבר המועצה – מר איתן שדה
מנהלת חשבונות - גב' אלה מטבייב
קבלת קהל ותיאום פגישות
כתובת : רחוב הפול 1
טלפון : 02-6302702 / 02-6302714
פקס : 02-5332894
שעות קבלה : ימים א, ב,ג,ד,ה  בין השעות 8:00 – 16:00.

 

תקציב המועצה לשנת 2018

הצעת תקציב 2017

מצגת הצעת תקציב 2017

דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2013

דוח ביקורת מפורט לשנת 2013

דוח כספי מבוקר ליום 31 דצמבר 2013

דוח ביקורת מפורט לשנת 2012

דוח כספי מבוקר ליום 31 דצמבר 2012

תמצית המאזן באלפי שח ליום 30 ביוני 2013

תמצית המאזן באלפי שח ליום 31 בדצמבר 2012

הצעת תקציב לשנת 2013

דוח כספי מבוקר ליום 31 דצמבר 2010

הצעת תקציב לשנת 2012

דוח רבעוני יוני 2011

דוח ביקורת מפורט לשנת 2010

תמצית המאזן באלפי שח ליום 30 ביוני 2012