מועצה מקומית אבו גוש

צו הארנונה לשנת 2017

צו הארנונה לשנת 2016

צו הארנונה לשנת 2014

צו הארנונה לשנת 2013

צו הארנונה לשנת 2012