פרוטוקולים ישיבות מועצה

לצפיה בשיבות מוקלטות לחץ כאן

פרוטוקולים מן המניין

פרוטוקולים לא מן המניין

ישיבת מועצה 08/2014 מן המניין
ישיבת מועצה 01/2013 מן המניין
ישיבת מועצה 02/2013 מן המניין
ישיבת מועצה 01/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 02/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 01/2017 מן המניין
ישיבת מועצה 03/2014 מן המניין
ישיבת מועצה 01/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 02/2015 מן המניין
ישיבת מועצה 02/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 02/2014 מן המניין
ישיבת מועצה 03/2015 מן המניין
ישיבת מועצה 03/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 04/2015 מן המניין
ישיבת מועצה 04/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 05/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 05/2014 מן המניין
ישיבת מועצה 06/2015 מן המניין
ישיבת מועצה 06/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 07/2015 מן המניין
ישיבת מועצה 07/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 08/2015 מן המניין
ישיבת מועצה 08/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 09/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 10/2016 מן המניין
ישיבת מועצה 11/2014 מן המניין
ישיבת מועצה 06/2014 מן המניין
ישיבת מועצה 09/2014 מן המניין
ישיבת מועצה 01/2015 מן המניין
ישיבת מועצה 05/2015 מן המניין
ישיבת מועצה 02/2015 מן המניין
ישיבת מועצה 10/2014 מן המניין
ישיבת מועצה 07/2014 מן המניין
ישיבת מועצה 2/2017 מן המניין
ישיבת מועצה 3/2017 מן המניין
ישיבת מועצה 4/2017 מן המניין
ישיבת מועצה 5/2017 מן המניין
ישיבת מועצה 6/2017 מן המניין
ישיבת מועצה 01/2014 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 06/2014 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 01/2016 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 02/2016 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 03/2016 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 05/2015 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 03/2014 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 04/2015 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 06/2015 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 03/2013 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 02/2014 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 03/2014 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 01/2017 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 2/2017 שלא מן המניין
ישיבת מועצה 3/2017 שלא מן המניין