מועצה מקומית אבו גוש

היא מועצה מקומית במחוז ירושלים בישראל.

ירושלים ת.ד 40042

מיקוד 90805

טל' 02-6302700

פקס 02-5332894