פרוטוקולים ישיבות מועצה

לצפיה בישיבות מוקלטות לחץ על הסרטונים

פרוטוקולים לא מן המניין

ישיבת מועצה מוקלטת לא מן המניין 12-02-2017 חלק 1

ישיבת מועצה מוקלטת לא מן המניין 12-02-2017 חלק 2

ישיבת מועצה מוקלטת לא מן המניין 12-02-2017 חלק 3

ישיבת מועצה מוקלטת לא מן המניין 12-02-2017 חלק 4

פרוטוקולים מן המנין

ישיבה מוקלטת מן המניין 2-2019ג

ישיבה מוקלטת מן המניין 2-2019ב

ישיבה מוקלטת מן המניין 2-2019א

ישיבה מוקלטת מן המניין 12-2018

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין 29-1-17

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין 07-2016

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין 26-02-2017

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין 02-04-2017

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין 05-2018

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין 05-2018 מס 2

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין a07-2018

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין 07-2018b

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין 072018c

ישיבת מועצה מוקלטת מן המניין 072018d

נגישות