מחלקות המועצה

טלפונים מועצה מקומית אבו גוש

שם

תפקיד

טלפון עבודה

טלפון נייד

פקס

שונות

לשכת ראש המועצה

עיסא ג'בר

ראש מועצה

02-6302700
שלוחה: 203

02-5332894

שמוליק פניאל

מנכ"ל מועצה

02-6302700
שלוחה: 104

02-5332894

עדי אוזרקו

לשכת ראש המועצה

02-5332890
שלוחה 102

02-5332894

גזבר המועצה

איתן שדה

גזבר המועצה

6302700
שלוחה: 105

02-5332894

מבקר המועצה

רפאל אשכנזי

מבקר המועצה

6302700
שלוחה: 110

02-5332894

יועץ משפטי

עו"ד עודד אפיק

יועץ משפטי

מהנדס המועצה

לואי בשיר

מהנדס המועצה

02-6302700
שלוחה: 111

מחלקת החינוך

מנהל מחלקת חינוך

02-6221907

מיאסר

מזכירות מחלקת חינוך

02-6221907

מחלקת גבייה

גולן

מנהל מחלקת גביה

02-6302700
שלוחה: 217

02-5790691

סיגל בן ישי

גביה

02-6302700
שלוחה 119

עביר עבדאלרחמן

גביה

02-6302700
שלוחה 224

מחלקת רווחה

מוהנד ג'בר

מנהל מחלקת רווחה

02-5332891

02-5702328

מחלקת רישוי עסקים

דוד דותן

מנהל מח' רישוי עסקים

02-6302700
שלוחה: 113

02-5332894

מחלקת רכש

רוחמה כהן

מנהלת מחלקת רכש

02-6302700
שלוחה 112

02-5795665

מחלקת אחזקה

אבו יוסף

אחראי מחלקה טכנית / אחזקה

02-5340066
טלפקס

02-5332894
02-5340066

מחלקת תברואה

אבו פארוק

אחראי מחלקת תברואה

02-5340066
טלפקס

02-5332894
02-5340066

קב"ט המועצה

עמאד ג'בר

קב"ט

02-5332890
שלוחה: 218

02-5330750

הנדסה ובטיחות

מוחמד עותמאן

הנדסה

02-5340066

02-5332894
02-5340066

מחלקת שירות פסיכולוגי

סאפי מוחמד

מנהל מחלקת שפ"ח

ירדן ממן

מזכירה שפ"ח

הנהלת חשבונות

אנסטסיה

מנהלת חשבונות

02-6302700
שלוחה: 114

02-5332894

מתנ"ס

מוחמד עיסא

מנהל מתנ"ס

02-5700342

02-5700345

חיטאם

מזכירות

02-5700342

קב"ס

פריד ע.רחמן

קב"ס

מעמד האישה

מופידה עבדלרחמן

יועצת לקידום מעמד האישה

ביה"ס יסודי אבו גוש

חולוד ג'בר

מנהלת ביה"ס

אנגאם

מזכירה

02-5342875

02-5342875

ביה"ס יסודי השלום

מרים חרב

מנהלת ביה"ס

איה עבדאלרחמן

מזכירה

02-6528245

02-6528371

ביה"ס חט"ב

פואד אלהיג'א

מנהל ביה"ס

חיתאם ג'בר

מזכירה

02-5346975
טלפקס

02-5346975

ביה"ס התיכון

עבדאללה מרעי

מנהל ביה"ס

חולוד ג'בר

מזכירה

02-5335882

02-5342147

ביה"ס הטכנולוגי

ויוויאן עותמאן

מנהלת ביה"ס

דלאל עותמאן

מזכירה

02-5790852

02-5346152

נגישות