מועצה מקומית אבו גוש

היא מועצה מקומית במחוז ירושלים בישראל.

ירושלים ת.ד 40042

מיקוד 90805

טל: 02-6302700

פקס: 02-5332894

נגישות