לשכת ראש המועצה

לשכת מנכ"ל בראשות המנכ"ל פועלת בשני מישורים ,האחת הוצאת לפועל וביצוע מדיניות ראש המועצה והנהלת המועצה.

זאת באמצעות המחלקות המתפקדות במועצת אבו גוש המנכ"ל נוגע בכל התחומים ביישוב.
בין יתר תפקידי אדאג השנה להכנת אמנת שרות אשר בעזרתה יוכל כל תושב לקבל את המידע לגבי כל נושא שיפנה בתוך איזה פרק זמן זה יטופל .

המנכ"ל מתפקד גם כמנהל משאבי אנוש של המועצה.

מנכ"ל המועצה: פניאל שמואל
מזכירה: מזכירת לשכת ראש המועצה
זמני פעילות: 8:00-16:45
טלפון : 02-5332890 שלוחה 104
02-6302700 שלוחה 104
מייל: mazkir@abugosh.muni.il

נגישות